Aile Eğitimi çocuklarımızın gelişim ve kazanım sürecinin bilincine varmak bu kazanımları kolaylaştırmak için anne babayı güçlendirerek çocuk ve aile içi iletişiminin kaliteli bir hal almasını amaçlanmaktadır.Bu amaç çerçevesinde;

–  Tüm yaş aralıklarındaki gelişim özellikleri ve gelişim alanları ( bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal ) desteklemek için yapılması gereken etkinliklerin tanıtımı ve sürdürebilir beceri kazandırmak,

– Etkili iletişim becerilerini kazandırmak anne ve babaların kendi bireysel yaşam kalitelerini geliştirebilmek,

– Aile içi eğitimle çocukların gelişim süreçleri hakkında bilgilendirip geliştirerek çocukların kişisel sosyal duygusal ve akademik yönden desteklenmesinin sağlanması.

– Doğru sınır çizme ve sürdürme becerisi kazandırma,

– Ev içerisinde oluşabilecek çatışmalarda kişilerin çocuklarının yanında dil ve tutumları yönetebilme becerisi geliştirme,

– Annenin, güvenli bağlanmanın sağlanması ve aile eğitiminde babanın, bakım verenlerin desteğinin arttırılması

hedeflenmektedir.

 

Diğer Hizmetler